REGULAMIN NOCLEGOWY

Osobom do 15lat korzystanie z oferty możliwe jest jedynie w towarzystwie osób pełnoletnich. Osobom od 15 - 18 lat za zgodą rodziców lub opiekunów.

Zakwaterownie dokonuje się na podstawie ważnego paszportu, dowodu osobistego, lub innego dowodu tożsamości.

Pensjonat ma prawo zaoferować gościowi inny nocleg, niż uzgodniony, jeżeli nie różni się on w znacznym stopniu od potwierdzonego wcześniej zamówienia.

Pensjonat na podstawie zamówionego i potwierdzonego nolcegu jest zobowiązany zakwaterować gościa w godz. od 15:00 do najpóźniej 21:00 w dniu przyjazdu. Do tego czasu pokój gościa jest zarezerwowany. W dniu odjazdu gość powinien pokój wysprzątać i opuścić do godz. 10:00 oraz oddać klucz.

W przypadku, kiedy gość zażąda przedłużenia pobytu, pensjonat ma prawo zakwaterować gościa w innym pokoju, niż w tym, w którym był dotychczas zakwaterowany. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów oraz wyposażenia. W przypadku utraty klucza gość zapłaci za szkodę 1.000,-koron.

W pokojach jest zakaz przesuwania mebli, przeprowadzania zmian w instalacjach elektrycznych oraz jakichkolwiek innych instalacjach.

W pokojach obowiązuje zakaz korzystania z własnych urządzeń elektrycznych, z wyjątkiem urządzeń do higieny osobistej.

W pensjonacie obowiązuje zakaz wstępu do pokoi w butach narciarskich i sportowych.

Gość ma obowiązek opuszczając pokój zgasić światło, skontrolować, czy są zakręcone kurki z wodą i zamnkąć drzwi na klucz.

Prosimy o przestrzeganie regulaminu przeciwpożarowego.

W pokojach oraz w wszysktich pomieszczeniach oprócz restauracji obowiązuje zakaz palenia.

W restauracji obowiązuje zakaz konsumpcji własnego jedzenia i picia.

W godzinach od 22:00 do 8:00 obowiązuje cisza nocna.

Pensjonat odpowiada za rzeczy, które gość przyniósł do hotelu, kiedy były one przechowywane w miejscu do tego przeznaczonym.

Za pieniądze i przedmioty wartościowe pensjonat odpowiada jedynie w przypadku, kiedy były one oddane za potwierdzeniem do przechowywalni.

Psy oraz inne zwierzęta mogą przebywać w pensjonacie jedynie po wcześniejszym uzgodnieniu. Gość ma obowiązek przestrzegać regulamin noclegowy. W przypadku niedostosowania się do regulaminu pensjonat ma prawo wypowiedzieć umowę przed ustalonym terminem.