CHKO Jizerské hory

Severskou přírodu připomínající CHKO Jizerské hory byla vyhlášena r. 1967, má rozlohu 368 km2 a zaujímá větší část plochy Jizerských hor. Chráněny jsou především původní bukové porosty, rašeliniště a vzácné rostliny.

Nejvyšší horou české části Jizerských hor je Smrk (1124 m, Nové Město pod Smrkem). Název nese po ohromném smrku, který rostl na jeho vrcholu, ale r. 1790 ho vyvrátila bouře. Původně zde stála dřevěná rozhledna, kterou nahradila dnešní ocelová, z které je krásný výhled do okolí.

Druhou nejvyšší horou české části Jizerských hor je Jizera (1122 m). Nachází se 5 km jihovýchodně od obce Bílý potok a 6 km severozápadně od osady Jizerka. Z jejího vrcholu je krásný kruhový výhled na Jizerské hory, Kkronoše a Ještěd. Dostanete se sem z Bedřichova, nebo Smědavy či Bílého Potoka.


Mezi chráněná území CHKO Jizerské hory patří:

Národní přírodní rezervace Jizerskohorské bučiny – 27 km2, r. 1999 vznikla sloučením dříve samostatných přírodních rezervací Paličník, Poledník, Frýdlantské cimbuří, Špičák, Štolpichy. Oblast je zajímavá svými skalními útvary, horolezeckými terény, pomníčky a vyhlídkami.

Národní přírodní rezervace Rašeliniště Jizerky – rozkládá se severně od Kořenova a severozápadně od osady Jizerka. Chráněné jsou zde rašeliniště, porosty borovice kleče, živé vrchoviště s jezírky a spousta zajímavých druhů rostlin a živočichů. Unikátní je vysoký výskyt minerálů v náplavech Jizerky. V minulých staletí se zde rýžovaly drahé kameny jako rubíny, drahokamy a safíry, podle kterých byl třeba pojmenován Safírový potok.

Národní přírodní rezervace Rašeliniště Jizery se nachází u hranic s Polskem v údolí řeky Jizery. Chráněny jsou rašeliniště kolem Jizery, porosty borovice kleče a rašelinné louky. Tato rezervace není díky přírodovědeckým hodnotám turisticky přístupná.


Mezi přírodní rezervace CHKO Jizerské hory patří:

Přírodní rezervace Bukovec – 60 ha nad osadou Jizerka, 8 km od Polubného, nejvyšší čedičový kužel ve střední Evropě s květenou, kterou se jinde v Jizerských horách nevyskytuje. Je zde krásný výhled na Jizerky, Krkonoše a osadu Jizerka. Prochází tudy nejstarší naučná stezka Jizerských hor, na které se dozvíte více o geologickém uskupení Bukovce a rašeliništi Jizerky.

Přírodní rezervace Černá hora – rašeliniště a tokaniště tetřevů, blízko obce Bedřichov.

Přírodní rezervace Černá jezírka – rašeliniště poblíž obce Bílý Potok

Přírodní rezervace Jedlový důl – chráněné území nedaleko Albrechtic v Jizerských horách.

Přírodní rezervace Klečové louky – území u Hejnic chráněné pro vzácné porosty, květenu a krajinné útvary.

Přírodní rezervace Klikvová louka – rašeliniště poblíž Bedřichova v Jizerských horách, z jehož vod byla dříve poháněna zařízení brusíren skla. Název vznikl podle rostliny klikvy, která se v rašeliništích vykytuje. Leží mezi přehradou Bedřichov a Josefův Důl.

Přírodní rezervace Nová louka – klečí porostlé rašeliniště se rozprostírá po obou březích Blatného potoka, asi 3 km od Bedřichova. Nová louka (nebo také Šámalova louka) je známá křižovatka turistických tras.

Přírodní rezervace Prales Jizery je nejstarší přírodní rezervací Jizerek. Leží na druhé nejvyšší hoře Jizerských hor – Jizeře, odkud je nádherný rozhled.

Přírodní rezervace Ptačí kupy – patří do masivu Holubníku nedaleko Ferdinandova. Chráněny jsou smíšené lesy a skalní útvary. Na vrcholu jsou polomy a zdevastovaný prales.


Další přírodní zajímavosti Jizerských hor:

Krásná Máří – oblíbená skalní vyhlídka (900m) nedaleko Jizerské magistrály, nad roklí Velkého Štolpichu. Krásný výhled do okolí.

Pytlácké kameny – skupina žulových skal s krásným výhledem na Jizerské hory. Název nese po pytlákovi Hennrichovi, který se zde ukrýval a kousek odtud byl zastřelen. Přes Pytlácké kameny vede krásná hřebenová trasa z Předělu k osadě Jizerka.

Čertovy skály – žulové skály na cestě z Černé Studnice do sedla Berany.

Jizerská oblast tmavé oblohy – oblast horní části údolí řeky Jizery a Jizerky, která má poukazovat na problém nerozvážného používání umělého světla. Vznikla roku 2009. Za dobré viditelnosti odtud můžete pozorovat až 1800 hvězd, na rozdíl od měst, kde je viditelných max. 50.

Památník expedice Peru 1970, Bedřichov – mohyla šesti žulových balvanů při výjezdu se stadionu na památku tragédie expedice Peru z r. 1970, kdy ničivé zemětřesení zabilo 14 českých horolezců. Závod Jizerská padesátka se jezdí jako memoriál této expedice, protože její členové se účastnili prvních ročníků tohoto závodu.